Hydroizolácie stavieb

KOMPLEXNÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY A STRECHY
injektáže | sanácie | rekonštrukcie | diagnostika

Služby > Biele vane

Biele vane

product

Charakteristika

Biele vane svojou koncepciou plnia nosnú aj izolačnú funkciu. Preto pre kvalitné a funkčné vodotesné betónové konštrukcie je potrebné dôkladne zabezpečiť vodotesnosť pracovných škár, riadených trhlín, ale aj tesnosť betónu a dilatácií.

Izolačné systémy, ktoré aplikujeme

V betónových konštrukciách, v ktorých očakávame vznik trhlín, sa vytvárajú pracovné a dilatačné škáry, v zvláštnych prípadoch sa namiesto dilatačných zhotovujú nepravé škáry. V miestach škár a trhlín je takisto potrebné zabezpečiť vodonepriepustnosť, čo môžeme dosiahnuť správnym návrhom utesnenia:

Tesnenie pracovných škár

Pre tesnenie pracovných škár sa do nich vkladajú expanzné profily (bentonitové alebo z hydrofilných polymérov), tenkostenné plechy alebo injektážne hadičky. Iný spôsob utesnenia poskytuje sekundárna kryštalizácia betónu v okolí škáry.

Tesnenie dilatačných škár

Vyhotovenie dilatácie v bielej vani musí byť, na rozdiel od bežne používanej dilatácie, aj vodotesné. Túto funkciu v dilatačných škárach zabezpečujú zvárané tesniace pásy z polymérnych materiálov. Dáva sa prednosť pásom vo vnútri prierezu pred povrchovými pásmi.

Tesnenie trhlín

Pri úzkej pasívnej trhline a malom množstve presakujúcej vody je možné očakávať samoutesnenie trhliny. V opačnom prípade sa najčastejšie utesnenie trhliny robí tlakovou injektážou. Na injektovanie sa používajú najmä materiály na báze epoxidových a polyuretánových živíc. Výber vhodného injektážneho materiálu sa riadi okolnosťami a požiadavkami opravy.