Hydroizolácie stavieb

KOMPLEXNÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY A STRECHY
injektáže | sanácie | rekonštrukcie | diagnostika

Služby a riešenia

image

Injektáže

Sanácie stavebných konštrukcií riešime tlakovou aj beztlakovou chemickou injektážnou clonou.

image

Kryštalické izolácie

Kryštalická izolácia predstavuje revolučný materiál a spôsob izolácie betónových konštrukcií.

image

Pracovné škáry

Častým dôvodom prítoku vody do spodnej stavby je zle resp. vôbec neutesnená pracovná škára.

image

Sanácia trhlín

Sanáciu trhlín v podlahe alebo v stene riešime špeciálnymi injektážnymi živicami.

image

Jadrové vŕtanie

Ponúkame realizácie jadrového vŕtania profilov o priemere 32 mm - 250 mm.

image

Riešenie prestupov

Utesňovanie prechodov rôznych potrubných profilov cez stenové a podlahové konštrukcie.

image

Reprofilácia betónov

Odstraňovanie porúch a poškodení na betónových a železobetónových konštrukciách.

image

Radónova ochrana

Na zamedzenie prieniku radónu používame pružné bituménové stierkové hydroizolácie.

image

Biele vane

Poskytujeme komplexné práce a zabezpečenie hydroizolačnými systémami (výstavba aj sanácia).

image

Nádrže, ČOV, bazény

Optimálne zvolené hydroizolačné systémy významne predlžujú životnosť každej vodnej stavby.

image

Strechy a terasy

Strechy a terasy patria k najviac zaťažovaným prvkom od vplyvov klimatických podmienok.

image

Garáže, pivnice

Vykonávame sanácie pre vodorovné a zvislé plochy ako aj ich styk v garážach, pivniciach ap.

Hlavnou náplňou spoločnosti ENVIRO SYSTEM, spol. s r.o. sú hydroizolácie a sanácie betónových, železobetónových a murovaných konštrukcií.

V rámci nášho portfólia služieb realizujeme sanácie starých budov, izolácie priesakov, injektážne systémy a technológie, kryštalické hydroizolácie, hydrofóbne nátery proti vode a vlhkosti, sanácie a reprofilácie betónových a železobetónových konštrukcií, hydroizolácie bazénov, hydroizolácie ČOV, utesňovanie prestupov, izolácie proti ropným produktom, agresívnym kvapalinám a radónu.

V rámci špeciálnych stavebných prác okrem priemyselných stavieb realizujeme tiež hydroizoláce a sanácie drobných stavieb ako základy RD, pivnice, garáže, terasy a balkóny.