Hydroizolácie stavieb

KOMPLEXNÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY A STRECHY
injektáže | sanácie | rekonštrukcie | diagnostika

Služby > Injektáže

Injektáž - chemická infúzna clona

product

Tlaková injektáž

Tlakové injektáže polyuretánovou živicou používame pre izolovanie muriva proti vzlínajúcej a tlakovej vode. Výhodou tlakovej injektáže je jej výborná hydroizolačná funkcia, ktorou sa dosiahne polymerizáciou injektážneho polyuretánu s vodou obsiahnutou vo vlhkom murive. Pri tomto procese dochádza k niekoľkonásobnému rozpínaniu t.j. k zväčšovaniu objemu polyuretánu a tým k utesnenie muriva.

Tlakovú injektáž vykonávame pomocou tlakového čerpadla a pakrov osadených do injektážnych vrtov o priemere 12 - 14 mm vo vzdialenosti 100 - 150 mm od seba. Toto rozmedzie je dané stavom vlhkosti, materiálovým zložením a väzbou muriva. Tlak pri injektovaní je závislý od betónovej konštrukcie, v ktorej sa injektáž vykonáva.

Beztlaková injektáž

Injektážou pre sanáciu vlhkého muriva vytvoríme dodatočne horizontálne izoláciu proti vzlínajúcej vhkosti. Hydroizolačná vrstva sa u tejto metódy vytvorí tým, že sa do zavlhnutého muriva napustí látka, ktorá preniká do pórov, kapilár aj trhlin a vytvorí chemickú infúznu clonu. Presýtená zóna muriva bráni vzlínajúcej vode a plní funkciu dodatočnej hydroizolácie. Chemické injektáže sa používajú na ošetrenie muriva tehlového, kamenného i zmiešaného, kde zároveň dochádza k zvýšeniu vážnosti stavebných konštrukcií.

Výhody systému