Hydroizolácie stavieb

KOMPLEXNÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY A STRECHY
injektáže | sanácie | rekonštrukcie | diagnostika

Služby > Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie

product

Táto technológia sa využíva pre vyvŕtanie otvorov s presným razením v železobetónových, tehlových alebo kamenných stavebných konštrukciách pre vytvorenie prestupov rôznych potrubných systémov ako rozvody vody, elektroinštalácií , plynu, kúrenia, kanalizácie, klimatizácie, vzduchotechniky. Dajú sa vytvárať aj otvory pre kotvenie konštrukcií, alebo tiež odoberať vzorky materiálu pre testovanie kvality a pevnosti. Postupným odvŕtavaním jednotlivých častí je možné odstrániť aj veľké betónové plochy, ktoré by klasickým rezaním bolo možné odstrániť veľmi ťažko.

Pre jadrové vŕtanie používame profesionálny výkonný a robustný stroj REMS Picus s vysoko kvlitnými diamantovými jadrovými vŕtacími korunkami. Proces vŕtania vykonávame na sucho alebo na mokro s výplachom podľa požiadaviek a charakteru vŕtaného materiálu.

Technológické vlastnosti