Hydroizolácie stavieb

KOMPLEXNÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY A STRECHY
injektáže | sanácie | rekonštrukcie | diagnostika

Služby > Izolácia pracovných škár

Izolácia pracovných škár

product

Charakteristika

Častým dôvodom prítoku vody do objektu suterenov, pivníc, alebo garáží je zle alebo vôbec neutesnená pracovná škára. V takomto prípade sa po obhliadke postihnutého miesta určí další postup izolacie.

Možnosti sanácie

U vodotesných železobetónových konštrukcií je v oblasti škár požadovaná rovnaká vodotesnosť ako pre samotný betón. Naša spoločnosť ponúka riešenia, systém hydroizolácie ako aj samotné tesniace prvky čo umožňuje vytvoriť ucelené a spoľahlivé tesniace systémy, prispôsobené špecifickým detailom jednotlivých stavieb.