Hydroizolácie stavieb

KOMPLEXNÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY A STRECHY
injektáže | sanácie | rekonštrukcie | diagnostika

Služby > Prestupy potrubí

Prestupy potrubí

product

Charakteristika

Pri mnohých stavbách je nutné zabezpečiť vodotesné a plynotesné prestupy potrubia stenami a základmi objektu. Pre spoľahlivé utesňovanie prechodov rôznych potrubných profilov cez stenové a podlahové konštrukcie používame SCHOMBURG A WEBER systémy, kde je dôležité nie len správne ukotvenie potrubia v prestupe, ale predovšetkým napojenie na prestupy potrubí s prírubou. Tlak vody najviac pôsobí na styku príruby so stenou a potrubia, preto tento spoj si vyžaduje dôkladné vyhotovenie.