Hydroizolácie stavieb

KOMPLEXNÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY A STRECHY
injektáže | sanácie | rekonštrukcie | diagnostika

Služby >ČOV, nádrže, bazény

Sanácia objektov nádrží, ČOV, bazénov

product

Charakteristika

Pri realizácii izolácií a sanácií komunálnych čistiarní odpadových vôd, záchytných a odpadových nádrží, ale aj bazénov sa kladú veľmi špecifické požiadavky na použité materiály.

Špeciálnu povrchovú ochranu si vyžaduje ochrana a sanácia stavebných konštrukcií proti chemickému zaťaženiu od komunálnych a priemyselných odpadových vôd, kyselín, zásad a iných agresívnych kvapalín. Pre tieto účely aplikujeme náterový systém GEPOTECH®.

Do širokej škály použitia materiálu GEPOTECH®-11/30 sa zaraďujú čistiarne odpadových vôd, stokové siete, potrubia, záchytné nádrže, vodohospodárske stavby, bazény, parkovacie domy a vysoko zaťažované plochy v potravinárskom priemysle.

Technické informácie náterového systému