Hydroizolácie stavieb

KOMPLEXNÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY A STRECHY
injektáže | sanácie | rekonštrukcie | diagnostika

Služby > Sanácie garáží a pivníc

Sanácie garáží a pivníc

product

Na materiály pre vodorovné a zvislé plochy v garážach sú kladené vysoké nároky v súvislosti s častým úžitkovým zaťažovaním týchto priestorov. Pri každom vychádzaní a vchádzaní vozidla sa do vnútorných priestorov dostávajú nečistoty a predovšetkým dažďová voda. Vlhkosť sa môže následne dostávať do podkladu najmä cez oblasti trhlín v podlahe, na styku steny s podlahouv. Avšak najčastejším dôvodom vzlínajúcej vlhkosti resp. prieniku vody do objektu garáží a pivníc je nekvalitná alebo dokonca chýbajúca hydroizolácia.

Pre ochranu vnútorných priestorov garáži a pivníc ponúkame riešenie pre ich sanáciu s cieľom vylúčiť ďalšie vlhnutie alebo zatekanie týchto priestorov náterovými systémami SCHOMBURG, WEBER, resp. vytvorením chemickej infúznej clony pomocou injektážnych vrtov.