Hydroizolácie stavieb

KOMPLEXNÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY A STRECHY
injektáže | sanácie | rekonštrukcie | diagnostika

Služby > Sanácia trhlín

Sanácia trhlín

product

Charakteristika

Častým dôvodom prítoku vody do objektu suterenov, pivníc, alebo garáží je zle alebo vôbec neutesnená pracovná škára. V takomto prípade sa po obhliadke postihnutého miesta určí další postup izolacie.

Možnosti sanácie

Sanáciou trhlín dosahujeme niektorý z nasledujúcich cieľov: