Hydroizolácie stavieb

KOMPLEXNÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY A STRECHY
injektáže | sanácie | rekonštrukcie | diagnostika

Služby > Strechy a terasy

Strechy a terasy

product

Charakteristika

Strechy a terasy predstavujú často problematické stavebné prvky, ktoré sa dnes často opravujú resp. rekonštruujú. Najčastejšie poruchy strešného hydroizolačného plášťa sú spôsobené degradáciou samotnej hydroizolácie vekom, použitím nekvalitnej hydroizolácie, alebo zle a resp. neodborne vykonané hydroizolačné práce. Problematické obzvlášť bývajú miesta napojenia hydroizolácie na vystupujúce prvky zo strechy ako sú komínové a vetracie prvky, svetlíky ako aj napojenie na rýmsove systémy.

Častým problémom býva vyriešiť opravu strechy, ktorá bola izolovaná lepenkou. Tá sa často odlupuje a neplní už funkciu strešnej hydroizolácie. Ak sú tieto defekty na veľkých plochách, je potrebné preizolovať celú strechu resp. nefunkčné miesta napr. Fatrafolom.

Náhradou za opravy striech, kde sa vyžaduje oprava zatekania v rôznych problematických miestach (ohyby, napojenia na odkvapové systémy, defekty pôvodnych asfaltových kobercov ap.), úspešne tieto miesta opravujeme novou generáciou hydroizolácie - tekutou gumou, ktorá plne nahrádza fóliové hydroizolácie a lepenky. Jej dokonalá prilnavosť ku všetkým strešným prvkom (kovová konštukcia, betón, ZN plech, sklo, drevo, pôvodné lepenkové hydroizolácie), s podkladom geotextílie, vysoká UV odolnosť a až 500 % rozťažnosť, predurčujú tento typ izolácie nie len pre opravy nefunkčných hydroizolácií, ale tiež aj ako nová hydroizolácia pri výstavbách.